MED-INTEGRO
Vzorový test pre lekárov
Vyskúšajte si svoje vedomosti.
Podarilo by sa Vám úspešne absolvovať doplňujúcu skúšku pre zdravotníkov z tretích krajín na Slovensku
keby sa konala zajtra?
ZAČAŤ
Príčinou Downovho syndrómu je:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Interupčný zákon č. 73/1986 Zb.z. umožňuje prerušenie tehotenstva v SR:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Pri Rh-inkompatibilite sa podáva anti-D imunoglobulín (Rhega) po pôrode v rámci profylaxie najneskôr:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Medzi laboratórne nálezy pri nefrotickom syndróme patrí:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Najčastejším vyvolávateľom akútnej epiglotitídy je:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Pri Kawasakiho chorobe je vždy:
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Pri Turnerovom syndróme sú po pôrode typické:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Rastový hormón sa podáva:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Zdravotná starostlivosť je definovaná ako:
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Nie! To je nesprávna odpoveď.
Áno! Presne tak!
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Uveďte, ktorý právny predpis ustanovuje požiadavky na odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov:
Áno! Presne tak!
Nie! To je nesprávna odpoveď.
ĎALEJ
SKONTROLOVAŤ
ZOBRAZIŤ VÝSLEDKY
Dobre!

Vidíme, že ste sa pripravoval/á na doplňujúcu skúšku, ale tento výsledok je nedostatočný pre úspešné zvládnutie skúšky.


Nedokážeme určiť príčinu: slabé vedomosti z medicíny alebo nedostatočná znalosť slovenského jazyka.


V každom prípade Vám odporúčame zopakovať si učebnú látku a absolvovať kurz slovenčiny pre zdravotníkov:

EŠTE RAZ
Výborne!

Vyzera to, že ste pripravený/á na doplňujúcu skúšku.

Ale pozor! V teste počas skušky budete musieť odpovedať na 100 otázok.


Ste na správnej ceste, ale vždy je priestor na zlepšenie. Chcete ešte viac zdokonaliť svoje schopnosti a zároveň rozvinúť svoje komunikačné zručnosti?


Pripojte sa k našim kurzom a posuňte sa na ďalšiu úroveň. Naša výučba je navrhnutá tak, aby vás nielen pripravila na skúšky, ale aj aby vám pomohla nadobudnúť sebavedomie v reálnej komunikácii:Tešíme sa na vás a každopadne Vám držíme palce.

EŠTE RAZ