Základy slovenského jazyka

Na kurze 1. fázy preberiete hlavné témy každodennej komunikácie. Dokážete sa dorozumieť po slovensky, nakupovať, vyhľadať pomoc alebo navštíviť lekára.

PRE KOHO JE URČENÝ TENTO KURZ

Pre žiakov posledných ročníkov
Naučite sa základy jazyka, začnete hovoriť po slovensky a pripravite sa na prijímacie skúšky.
Pre študentov
Preštudujete si hlavné komunikačné témy. Získate sebadôveru, ktorú potrebujete pre úspešné štúdium na univerzite.
Pre špecialistov
Získate základné znalosti potrebné pre pohodlný život a zamestnanie na Slovensku. Pre staviteľov, lekárov, programátorov.

PROGRAM KURZU

Kurz sa skladá z 8 tém,
ktoré pokrývajú základnú komunikáciu v rôznych oblastiach života.

CENA KURZU

PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz 1. fázy zahŕňa osvojovanie si slovenského jazyka od nuly.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.