MED-INTEGRO

TÍM

 • Hviezdny zamestnanec
  nepostrádateľná súčasť tímu Med-Integro, proaktívny človek
  ak vidíte, ako by ste mohli zlepšiť prácu spoločnosti, chceli by ste sa stať súčasťou tímu — čakáme na Váš životopis
  POSLAŤ ŽIVOTOPIS
 • Daria Viun
  špecialistka na nostrifikáciu zdravotníckych diplomov na Slovensku
  vykonáva predbežnú prípravu balíkov dokumentov a podáva žiadosti o uznanie diplomov
 • Iryna Romanchuk
  špecialistka na nábor a predbežnú prípravu zdravotníckych pracovníkov z Ukrajiny
  predbežná komunikácia a poradenstvo, pomáha pri príprave životopisov, pripravuje na pohovory so slovenskými zamestnávateľmi
 • Ing. Ekaterina Pleshanova
  expert na imigráciu
  zabezpečí pohodlné presťahovanie medika a jeho rodiny, vie všetko o sťahovaní na Slovensko
 • Sofiia Zayka
  špecialistka na obsah
  monitoruje slovenské médiá a legislatívu, prekladá do troch jazykov a aktualizuje informácie pre zahraničných medikov na webovej stránke a platforme
 • Artem Shtepa
  IT špecialista
  sa stará o technickú realizáciu rôznych modulov vzdelávacej platformy pre zahraničných zdravotníkov a webovej stránky spoločnosti
 • Oleh Verhulenko
  CTO, partner
  zodpovedá za architektúru a optimalizáciu technických riešení, čiastočne alebo úplne automatizuje procesy relokácie a integrácie zdravotníkov
 • Ing. Marian Neradný
  СEО, partner
  komunikuje so zdravotníckymi zariadeniami, zamestnávateľmi, lobuje za zahraničných medikov na Slovensku, dohliada na proces zamestnávania
 • Mgr. Alona Kurotová, PhD.
  partner
  zastupuje záujmy zahraničných zdravotníkov v slovenských médiách a v štátnom aparáte