Slovenský jazyk
pre lekárov

Kurz Fáza 3 vám umožní pripraviť sa na Doplňujúcu skúšku, ktorá sa koná každoročne na jeseň a na jar.

PROGRAM KURZU

Kurz obsahuje najdôležitejšie témy v 4 hlavných častiach medicíny:
Interné lekárstvo, Chirurgia, Pôrodníctvo a gynekológia, Pediatria,
ktoré potrebujete vedieť, aby ste úspešne zvládli test a ústnu časť kvalifikačnej skúšky pre všeobecných lekárov.

ROZVRH VÝUČBY

1
Začiatok kurzu
Začíname v lete, aby sme sa stihli pripraviť na jesennú skúšku, a v zime, aby sme sa dobre pripravili na jarnú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!

ROZVRH VÝUČBY

1
Začiatok kurzu
Začíname v lete, aby sme sa stihli pripraviť na jesennú skúšku, a v zime, aby sme sa dobre pripravili na jarnú skúšku.
Bez dlhého úvodu sa pripájame k ZOOM a začíname.
2
Dvakrát týždenne
Dni a čas vyučovania sa upresňujú.
Intenzívne online kurzy v malých skupinách.
Študovať budete podľa špeciálne navrhnutého programu, a vďaka vysokej koncentrácii mnohoročných učiteľských skúseností a vášmu úsiliu budete na skúšku čo najviac pripravení.
3
Testovanie
Kurz využíva testy v programe MOODLE. V tom istom programe sa testy vykonávajú na skúškach na univerzitách. V rámci skúšobného testovania odpoviete na otázky zo skúšok z minulých rokov, pochopíte štruktúru skúšky a zistíte svoje slabé miesta pre sebakontrolu materiálu.
4
Skúška
Držíme vám palce a čakáme na správy o úspešnom zložení skúšky. Je isté, že odpoviete na všetky otázky týkajúce sa skúšky.
Veľa šťastia!
400 €
* Skúšobné testovanie v programe MOODLE, ktorý využívajú univerzity, na základe otázok z minulých rokov, je k dispozícii všetkým študentom.

CENA KURZU

Cena kurzu
Pre lekárov a zdravotné sestry.
Platba za 40 hodín výučby.
PRIHLÁSTE SA NA KURZ TERAZ
Kurz Fáza 3 predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni B2. Ak je vaša úroveň nižšia, venujte pozornosť kurzu
Fáza 1 alebo Fáza 2.
Kliknutím na tlačidlo vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.