Nostrifikácia lekárskeho diplomu
na Slovensku

✔ preklad potrebných dokumentov,
✔ notársky overený diplom,
✔ odoslanie žiadosti,
✔ komunikácia so zodpovednými orgánmi,
✔ ochrana záujmov lekára.

POŠLITE SVOJU ŽIADOSŤ HNEĎ TERAZ

ZÍSKAJTE 50 €
na nostrifikáciu diplomu
Kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ“ súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami spracovania údajov.
DOSTANETE
NOSTRIFIKOVANÝ DIPLOM
Ktorý vám umožní nájsť si prácu alebo pokračovať v štúdiu na Slovensku
PREKLAD
Diplomu, dodatku k diplomu, dokladu o predchádzajúcom vzdelaní
VÝSLEDOK
Spolu s uznaným diplomom dostanete aj jeho oficiálnu elektronickú kópiu, ktorú môžete v budúcnosti používať.
KLID
Všetky úkony týkajúce sa uznávania lekárskeho diplomu na Slovensku za vás vykonáva skúsený odborník
DÔVERA
S MŠ SR bude komunikovať odborník, ktorý ovláda jazyk a pozná legislatívu a vašu situáciu

PROCES UZNÁVANIA LEKÁRSKEHO DIPLOMU
NA SLOVENSKU

Žiadosť
Lekár, zubný lekár, farmaceut alebo zdravotná sestra, ktorí získali lekársky diplom mimo Slovenska, vyplnia formulár a priložia skeny požadovaných dokumentov.
Preklad diplomu
Hneď po prijatí žiadosti začneme prekladať diplom, dodatok k diplomu a doklady o predchádzajúcom vzdelaní na základe informácií uvedených na naskenovaných kópiách.

Od lekára očakávame originály diplomu a dodatku k diplomu, ako aj platbu za službu.
Notárske overenie diplomu
Po prijatí originálu diplomu a potvrdenia o zaplatení vyhotovíme notársky overenú kópiu dokladov o lekárskom vzdelaní a zviažeme preklady.
Štátna daň
Zaplatíme štátny poplatok za nostrifikáciu vášho diplomu a dostaneme potvrdenie.
Žiadosť o uznanie diplomu
Vo vašom mene vyplníme Žiadosť o uznanie diplomu a odbornej kvalifikácie v regulovanom povolaní v Slovenskej republike, priložíme všetky potrebné dokumenty a zašleme ju na posúdenie Ministerstvu školstva Slovenskej republiky.
Čakanie do 2 mesiacov
Podľa § 30 zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je lehota na uznanie zahraničného odborného diplomu 2 mesiace.

Počas tejto doby sa lekár môže bezpečne naučiť slovenský lekársky jazyk a pripraviť sa na Doplňujúcu skúšku.

Odborníci Med-Integro monitorujú proces uznávania diplomu a v prípade potreby budú komunikovať so zástupcami Ministerstva školstva SR a hájiť záujmy zahraničného lekára.
Získavame uznaný lekársky diplom
A spolu s originálom vám ho prenesieme alebo pošleme.

Gratulujeme! Odteraz máte právo: pracovať v oblasti zdravotníctva na Slovensku pod dohľadom slovenského lekára a/alebo zložiť Doplňujúcu skúšku a pracovať samostatne.
CENA
UZNANIA LEKÁRSKEHO DIPLOMU
NA SLOVENSKU
350€

✔ Preklad potrebných dokumentov,

✔ Notárske overenie diplomu,

✔ Odoslanie prihlášky

(štátny poplatok 140 € si platíte sami).

OBJEDNAŤ
500€

✔ Preklad potrebných dokumentov,

✔ Notárske overenie diplomu,

✔ Platba štátnej dane,

✔ Odoslanie prihlášky,

✔ Komunikácia so zodpovednými orgánmi,

✔ Ochrana záujmov lekára.

OBJEDNAŤ
1250€

✔ Preklad potrebných dokumentov,

✔ Notárske overenie diplomu,

✔ Platba štátnej dane,

✔ Odoslanie prihlášky,

✔ Komunikácia so zodpovednými orgánmi,

✔ Ochrana záujmov lekára,

✔ Príprava dokumentov a podanie prihlášky na Doplňujúcu skúšku vrátane úhrady štátneho poplatku - 500 €.

OBJEDNAŤ
ŽIADOSŤ
na uznanie lekárskeho diplomu v Slovenskej republike
Naskenovaná kópia zahraničného pasu *
Naskenovaná kópia diplomu *
Naskenovaná kópia prílohy k diplomu*
Naskenovaná kópia dokladov o predchádzajúcom vzdelaní*
Kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“ súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami spracovania údajov.