med-integro S.r.o.

Загальний регламент про захист даних

Товариство з обмеженою відповідальністью Med-Integro s.r.o., Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, ОГРН (IČO): 53097947, зареєстровано в Господарському реєстрі Окружного суду Братислави III, Відділ: Sro, Запис: 158493/B, в особі Альони Куротової (Alona Kurotová) - керуючий директор, контактна інформація: email info@med-integro.eu (далі також "контролер персональних даних") i інформує зацікавлену особу про виконання інформаційних зобов'язань відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний обіг таких даних, що скасовує Директиву 95/46/ЄС (далі також "Регламент") та статті 19 Закону №18/2018 про захист персональних даних (далі також "Закон про захист персональних даних") шляхом надання наступної інформації.

Зацікавлена особа, відповідно до ст. 19 ч. 2 п. е) Закону про захист персональних даних, суб'єкт даних зобов'язаний надати персональні дані з метою, зазначеною нижче, в іншому випадку неможливо укласти договір про надання послуг, в яких зацікавлена особа висловила зацікавленість. При наданні послуг окремі нормативні акти (наприклад, Закон № 404/2011 про перебування іноземців) вимагають надання коректних персональних даних, інакше неможливо надати клієнту обумовлені послуги.

1. Ідентифікаційні дані та контактні дані контролера персональних данних:

Контролер персональних даних: товариство з обмеженою відповідальністью Med-Integro s.r.o., Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, ОГРН (IČO): 53097947, зареєстровано в Господарському реєстрі Окружного суду Братислави III, Відділ: Sro, Запис: 158493/B, в особі Альони Куротової (Alona Kurotová) - керуючий директор, контактна інформація: email info@med-integro.eu.

2. Правові підстави та мета обробки персональних даних

2.1 Мета: укладення договору та переддоговірні відносини

На законних підставах:

Стаття 6 ч.1 (b) Регламенту або стаття 13 ч.1 (b) Закону про захист персональних даних: обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого є зацікавлена особа, або для виконання переддоговірного заходу на прохання зацікавленої особи

Контролер цим повідомляє клієнта як суб'єкта персональних даних, що в процесі укладення договору буде здійснювати обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, оскільки обробка персональних даних буде здійснюватися контролером в рамках переддоговірних відносин і обробка персональних даних необхідна для укладення договору про надання обумовлених послуг.

2.2 Мета: розсилка інформаційних листів, новин тощо.

На законних підставах:

Стаття 6 ч.1 (а) Регламенту або стаття 13 ч.1 (а) Закону про захист даних: зацікавлена особа дала згоду на обробку своїх персональних даних щонайменше з однією конкретною метою.

Цим контролер інформує клієнта як зацікавлену особу про те, що якщо він бажає отримувати інформацію про зміни в системі надання запитуваних послуг, інформаційні бюлетені, розсилки тощо, без укладення договору про надання послуг з контролером, контролер буде обробляти його адресу електронної пошти, на яку буде надсилатися запитувана інформація, протягом 48 місяців.

Контролер заявляє, що оброблятиме персональні дані відповідно з добрих намірів і діятиме у спосіб, що не суперечить Закону Охорони персональних даних та Регламенту.

3. Строк зберігання персональних даних

Строк зберігання персональних даних для цілей, зазначених у пункті 2.1 фіксований строк - строк, визначений законом для реалізації прав та обов'язків, що випливають з укладеного договору. Заздалегідь визначити термін неможливо, оскільки представництво або захист у суді може тривати кілька років.

4. Права зацікавленої особи

Зацікавлена особа має право на:

  • вимагати від контролера доступу до персональних даних, що стосуються суб'єкта даних,
  • для коригування персональних даних,
  • на видалення персональних даних або обмеження обробки персональних даних,
  • заперечення проти обробки персональних даних, а також право на перенесення даних,
  • відкликати свою згоду в будь-який момент,
  • подати позов для відкриття провадження відповідно до §100 Закону про захист персональних даних

Зацікавлена особа може вимагати здійснення вищезазначених прав у будь-який час, надіславши запит електронною поштою info@med-integro.eu, або в письмовій формі на поштову адресу зареєстрованого офісу оператора. Контролер зобов'язаний обробити запит суб'єкта даних щодо вищезазначених прав у встановлені законом строки.

ЗГОДА СУБ'ЄКТА ДАНИХ

/відповідно до закону № 18/2018 про захист персональних даних
та про внесення змін і доповнень до деяких законів/
Беручи участь у відкритих заходах компанії, ви надаєте компанії, товариству з обмеженою відповідальністью Med-Integro s.r.o., Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, ОГРН (IČO): 53097947 (далі також "Контролер персональних даних") чітку та безумовну згоду на обробку персональних даних з метою:
✓ публікація інформаційних матеріалів із заходів Контролера, на яких був присутній суб'єкт даних, на веб-сайті Контролера, в межах назви заходу, імені, прізвища, дати та місця проведення заходу, індивідуальних та спільних фотографій та відео з цих заходів.

Згода на обробку персональних даних для всіх перелічених вище цілей строком на 5 років і надалі, доки я не відкличу свою згоду в письмовій формі або доки я не обмежу її обсяг у письмовій формі.

Обробка персональних даних регулюється Регламентом EPaR EÚ (Звіт про європейську громадську оцінку ЄС) ч. 2016/679 про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ES (загальний регламент про захист даних) (далі тільки "Регламент") і законом СР ч. 18/2018 про захист персональних даних та про внесення змін і доповнень до деяких законів (далі також "Закон").

Мені відомі мої права, передбачені статтями § 19 až § 30 Закону, які регулюють обов'язки контролера щодо реалізації прав суб'єктів персональних даних.

Мені відомо, що я можу відкликати надану згоду або обмежити її обсяг, а також скористатися всіма правами проти Контролера, які я маю відповідно до Регламенту та Закону, письмово звернувшись до Контролера за адресою, вказаною в цій згоді, або особисто за адресою: Med-Integro s.r.o., Vajnorská 100/A 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto.

Я також заявляю, що протягом усього періоду співпраці (проходження курсів тощо) буду використовувати всі матеріали, надані Контролером, які є інтелектуальною власністю власника, виключно в особистих цілях. Я не буду надавати вищезазначені матеріали будь-якій іншій особі. Мені відомо про матеріальну відповідальність за надання матеріалів Оператора іншим особам у розмірі, що не перевищує 2000 €.