blog UA

Як іноземному масажисту без диплома влаштуватися у Словаччині

Для іноземного фахівця у галузі масажу, після переїзду до Словаччини, є кілька шляхів професійної інтеграції. У цій статті зібрано інформацію про те, як слід діяти, якщо ви — фахівець у галузі масажу, масажист із третьої країни (країни, яка не входить до складу ЄС) і ваш диплом не може бути визнаний у Словаччині (через невідповідність стандартам, втрати, неможливості отримання копії чи відновлення тощо)

Масажні послуги з погляду законодавства Словаччини

Надання масажних послуг у Словаччині є ліцензованою діяльністю (Viazaná živnosť). Ліцензована діяльність - це діяльність, за якої, крім загальних умов, умовою для здійснення діяльності є виконання умови про професійну компетентність, набуту іншим способом. У списку спеціалізованих видів діяльності можна знайти два види діяльності, пов'язані з масажними послугами та відповідні сертифікати компетентності, необхідні для виконання цих видів діяльності:
Масажні послуги (Masérske služby)
 • закінчення середнього медичного навчального закладу або
 • закінчення медичного коледжу або медичного університету, або
 • закінчення університету фізичної культури
Послуги оздоровчого масажу (Wellness masérske služby)
 • свідоцтво про неповну кваліфікацію або
 • свідоцтво про повну кваліфікацію.

Здобуття професійної кваліфікації для діяльності у сфері велнесу – масажні послуги

Так як ми розглядаємо ситуацію іноземного масажиста, який опинився в Словаччині без диплома або не має можливості цей диплом визнати, то спеціальність, доступна вам у Словаччині, називається «Велнес-працівник – масажні послуги» (Код професії (код SK ISCO-08): 5142009 масажист (крім масажиста у охороні здоров'я)). Ця спеціалізація є регульованою. Тобто, ви не можете офіційно працювати або надавати послуги з цієї спеціальності без відповідного підтвердження кваліфікації у вигляді одного із двох зазначених вище свідоцтв.
З 31.12.2021 року втратили чинність документи про професійну кваліфікацію для діяльності «спортивний масажист», які надавалися акредитованими освітніми установами через курси «класичного та спортивного масажу» або аналогічні курси. З 1.01.2019 року можна виконувати масажні послуги поза медичним закладом виключно після набуття кваліфікації «Велнес-працівник – масажні послуги».

Як отримати кваліфікацію «Велнес-працівник – масажні послуги» у Словаччині?

Придбати часткову кваліфікацію можна, пройшовши освітню програму «велнес-працівник – масажні послуги» в одній з акредитованих установ.

Акредитовані курси масажу у Словаччині

В Інформаційній системі додаткової освіти Міністерства освіти Словаччини є перелік акредитованих освітніх програм «Велнес-працівник – масажні послуги». Станом на середину 2024 року він виглядав так:
Після успішного складання іспиту в рамках курсу випускник не може виконувати масажні послуги від свого імені, але, наприклад, може працювати співробітником велнес-установи (під наглядом масажиста з повною кваліфікацією).

Здобути повну кваліфікацію за спеціальністю «Велнес-працівник – масажні послуги» можна в результаті успішного складання (платного) іспиту на перевірку професійної кваліфікації (skúšky na overenie odbornej spôsobilosti). Здобувши повну кваліфікацію, фахівець може працювати від свого імені, а також стати гарантом у велнес-установі або масажному салоні.

Хто має право складати іспит на перевірку професійної кваліфікації (skúška na overenie odbornej spôsobilosti)

Іспит може складати тільки особа, яка:
 • надасть документ про проходження освітньої програми «велнес-працівник – масажні послуги» та успішну сдачу випускного іспиту, або
 • підтвердить наявність не менше 5 років досвіду роботи в галузі класичного чи спортивного масажу – цей професійний досвід підтверджується довідкою від роботодавця в галузі класичного чи спортивного масажу (у разі роботи за наймом) або чесною заявою та наданням підтвердження із соціального страхування (у разі роботи як самозайнятий).

Де скласти кваліфікаційний іспит масажисту у Словаччині

Станом на середину 2024 року, приймати іспит на перевірку професійної кваліфікації (skúška na overenie odbornej spôsobilosti) за напрямом «Велнес-працівник – масажні послуги» уповноважені:

 • Університет Коменського у Братиславі (Univerzita Komenského v Bratislave - FTVŠ)
 • Словацька палата велнес-працівників та масажних послуг (Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb)

Яка вартість проведення іспиту на перевірку професійної кваліфікації «Велнес-працівник – масажні послуги»

У Словацькій палаті велнес-працівників та масажних послуг

Вартість іспиту для масажиста у Словаччині – 280 євро.

Якщо ви складатимете іспит у Словацькій палаті велнес-працівників та масажних послуг, то оплата має бути здійснена на рахунок відповідного регіонального підрозділу палати, де ви складатимете іспит на професійну кваліфікацію. Станом на середину 2024 року Палата має два підрозділи у містах:
 1. Vrútky,
 2. Košice.

У примітці для одержувача, будь ласка, вкажіть:
ЕКЗАМЕН, ваше прізвище та дату іспиту (SKUSKA, vaše priezvisko a dátum skúšky).

Якщо ви не склали іспит, перескладання оплачується наступним чином: плата стосується тільки тієї частини іспиту, яку ви не склали, тобто вам не потрібно передавати весь іспит і платити за кожну частину, а лише за ту, в якій ви зазнали невдачі.

Вартість перескладання іспиту у Словацькій палаті велнес-працівників та масажних послуг
Теоретична частина
 • Тест 30 питань – 80 євро
 • Усна відповідь – 80 євро
Практична частина
 • Практичне виконання – 80 євро

Терміни проведення іспитів на професійну компетентність «Велнес-працівник – масажні послуги» у Кошицях на 2024 рік

 • 22.06.2024
 • 20.07.2024
 • 17.08.2024
 • 21.09.2024
 • 19.10.2024
 • 16.11.2024
 • 14.12.2024

Терміни проведення іспитів на професійну компетентність «Велнес-працівник – масажні послуги» у місті Врутки (Vrútky) на 2024 рік

 • 10.06.2024
 • 22.07.2024
 • 26.08.2024
 • 16.09.2024
 • 28.10.2024
 • 25.11.2024
 • 09.12.2024

На факультеті Фізичної культури та спорту Університету Коменського у Братиславі

На жаль, на момент збору інформації для статті, Університет Коменського розклад іспитів на 2024/2025 рік, а також вартість складання іспиту ще не були доступні. Ми обов'язково оновимо інформацію, як вона з'явиться.

Визначення деяких термінів іспиту на професійну кваліфікацію (skúška na overenie odbornej spôsobilosti)

Професійна кваліфікація (Odborná spôsobilosť ) – це сукупність знань, умінь та навичок, необхідних для виконання трудової діяльності.

Іспит на перевірку професійної кваліфікації (Skúška na overenie odbornej spôsobilosti) – це перевірка знань, умінь та навичок фізичної особи відповідно до кваліфікаційного стандарту та оцінного стандарту даної часткової або повної кваліфікації.

Кваліфікаційний стандарт (Kvalifikačný štandard) виражає сукупність знань, умінь та навичок, необхідних для отримання відповідної часткової кваліфікації та повної кваліфікації.

Оціночний стандарт (Hodnotiaci štandard) – це сукупність критеріїв, організаційних та методичних процедур, матеріальних, технічних та просторових умов для перевірки та оцінки досягнутої професійної кваліфікації відповідно до встановлених кваліфікаційних стандартів.

Як проходить іспит на перевірку професійної кваліфікації «Велнес-працівник – масажні послуги» (skúška na overenie odbornej spôsobilosti "Wellness pracovník - masérske služby")

Іспит на перевірку професійної кваліфікації складається з:
Письмового тесту, що включає питання з анатомії, фізіології, теорії масажу, гігієнічних вимог та сауни
Практичного іспиту з практики масажу та лазневих (саунових) ритуалів
Усного іспиту.

Спочатку проводиться письмовий іспит у формі тесту, після його перевірки учасник іспиту переходить до наступних двох частин: практичної частини та усного іспиту, де обирає по одному питанню з теорії та практики.

Як масажист може якісно підготуватися до іспиту на перевірку професійної кваліфікації у Словаччині

У цьому розділі ми збираємо тести, питання та рекомендовану літературу для підготовки до кваліфікаційного іспиту для масажистів у Словаччині. Проте варто пам'ятати, що для повноцінної підготовки до іспиту на перевірку проф. кваліфікації масажиста та його успішної здачі вам необхідно на достатньому рівні опанувати словацьку мову.

Якщо ви маєте велику кількість вільного часу та залізну дисципліну, ви можете вивчати словацьку мову за допомогою десятків безкоштовних та непрофільних Інтернет ресурсів. Але якщо ви хочете швидко та якісно освоїти спеціалізовану словацьку для масажистів, зверніть увагу на цикл курсів «Словацька мова для медиків».

Приклади питань письмового тесту для перевірки професійної кваліфікації масажиста

Які гази ми називаємо дихальними (Ktoré plyny označujeme ako dýchacie)?
 1. N2
 2. CO2
 3. CO
 4. O2

При вдиханні беруть участь (Na vdychu sa podieľajú)
 1. Діафрагма (bránica)
 2. Внутрішні міжреберні м'язи (vnútorné medzirebrové svaly)
 3. Зовнішні міжреберні м'язи (vonkajšie medzirebrové svaly)
 4. М'язи горла (svaly hrtana)

Більше прикладів питань для підготовки до іспиту >>>

Запитання практичної частини іспиту для перевірки професійної кваліфікації масажиста

Практична частина іспиту: масаж – практика з розумінням

 1. Продемонструйте масаж нижньої кінцівки ззаду і перерахуйте м'язи, які ви масажуєте (Ukážte masáž dolnej končatiny zo zadu a vymenujte svaly ktoré masírujete).
 2. Продемонструйте масаж нижньої кінцівки спереду, приділяючи особливу увагу масажу коліна у здорового клієнта (Ukážte masáž dolnej končatiny spredu so zameraním na masáž kolena u zdravého klienta).
 3. Покажіть процес пальпації, її види та використання на окремих частинах тіла (Ukážte hmat tepanie, jeho druhy a použitie na jednotlivyćh častiach tela).
 4. Масаж плечового пояса - демонстрація з одночасним зазначенням окремих м'язів (Masáž oblasti ramena - ukážka so súčasným pomenovaním jednotlivých svalov).

Практическая часть экзамена: банные ритуалы - практика с пониманием

 1. Продемонструйте техніку роботи з рушником «Вертоліт» (Ukážte techniku s uterákom Helikoptéra).
 2. Продемонструйте техніку «Піца» або просте обертання рушника (Predveďte techniku Pizza alebo jednoduché točenie uterákom).
Більше прикладів питань для підготовки до практичної частини іспиту >>>

Питання та приклади відповідей практичної частини іспиту для перевірки професійної кваліфікації масажиста

Hygienické zásady masírovaného. Čo musíme dodržiavať z pohľadu hygienických zásad pri saunových rituáloch?

Hygiena – čistota alebo očista

Delí sa na: hygiena masírovaného, hygiena masér, hygiena prostredia

Hygiena masírovaného:

 • vedieť taktne oznámiť, za akých podmienok masírujeme
 • nemá byť príliš napapkaný ale ani hladný, nemal by konzumovať pred masážou alkohol,
 • prísť čistý a voňavý, zdravie je samozrejmosť
 • „dochvíľnosť je výsada kráľov!“ – takže prísť na čas

Musíme zabezpečiť, aby bola na masérskom stole čistá plachta, deky, vyvetraná miestnosť.

Vypísaný dotazník z kontraindikáciami.....choroby, lieky, prekonané choroby, alergie.....
Saunový rituál:

 • dostatočne informovať o programe
 • vždy začať načas, príprava min. 20 minút dopredu
 • privítanie hostí, prípadne výdaj plachiet pod seba, uvedenie hostí do sauny
 • vyvetranie, zatvorenie dverí
 • privítanie, úvod, predstavenie sa, základné info, osveta o hygiene
 • info o ceremoniály (príbeh, priebeh, trvanie, použité vône,
 • správne dýchanie, pokyny k opusteniu sauny
 • polievanie lávových kameňov vodou, použitie ľadových gúľ, drte
 • rozvírenie vzduchu nad pecou, distribúcia tepla a esencií do priestoru sauny
 • parné nárazy, 3 kolá
 • rozlúčka, potlesk, informácia o správnom ochladení, doplnení tekutín, relaxe, občerstvení
 • info o ďalších akciách

Aký význam má stálosť vnútorného prostredia?

Homeostáza

 • je stabilita vnútorného prostredia, ktorá umožňuje príjem živín a odstraňovanie odpadových látok.
 • či je telo v rovnováhe závisí aj od teploty tela.

Bunky pre svoj život potrebujú príjem a výdaj. Prijímajú živiny, ktoré sú potrebné na energiu a stavebný materiál, vydávajú metabolity a odpadové látky. Na to, aby mohlo všetko fungovať v rovnováhe potrebujeme O2 – kyslík dodáva energiu.

 • ľudský organizmus je endotermný – naša teplota nezávisí od teploty vonku
 • telo funguje ako dom : tepelné jadro (orgány) a tepelný obal (koža, svaly)
 • teplota na povrchu je cca o 1 stupeň nižšia ako vo vnútri, cez deň kolíše
 • v HYPOTALAMUSE v mozgu sa nachádza termoregulačné centrum
 • v tele sa nachádzajú termoreceptory, ktoré merajú teplotu a posielajú info do termoregulačného centra
 • keď je teplota pod 36,5 receptory ovplyvnia pečeň
 • keď je teplota nad 36,5, začneme sa potiť, očervenieme, roztiahnu sa cievy

pH – ďalší faktor ovplyvňujúci homeostázu. Naše PH je jemno zásadité, cca 7,3. Telo sa snaží tento stav udržovať.

Koncentrácie látok a minerálov:

Najdôležitejšie: sodík, draslík napr. pri dehydratácii sa musí podať fyziologický roztok s koncentráciou minerálov a nie čistá voda lebo tou by sa narušila homeostáza.

Pri vyššej aktivite sú vhodné izotonické nápoje (zelený čaj so soľou a medom)

Більше прикладів питань для підготовки до усної частини іспиту >>>

Література для підготовки до іспиту для перевірки професійної кваліфікації масажиста в Словаччині

 1. Anatómia a fyziológia človeka – dostupné učebnice a anatomické atlasy:
 2. Ivan Dilevský – „Základy anatomie a fyziologie člověka„,
 3. Ivan Dylevský – „Základy anatomie pro maséry
 4. Hygiena a epidemiológia – Zákon v zmysle § 23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – platná legislatíva
 6. PhDr. Tatiana Simona Demová a kolektív: Wellness Sauna Masáže – Wellness pracovník masérske služby, Polygraf centrum 2020
 7. Jánošdeák Ján.: Učebnica masáží, Vydavateľstvo osveta, 2007
 8. Flandera Stanislav.: Klasické masáže, Vydavateľstvo Poznání, 2005
 9. Matej M. a kol.: Sauna v zdraví a chorobe, vydavateľstvo Osveta, 2005
 10. Mullerová Alena, Roman Letošník.: Nové trendy v saunách , CPress, 2010
 11. Sedmík Ján.: Velká kniha masáží, NS Svoboda, 2015
 12. Vlastimil Tesař: Klasické masáže, Grada
 13. Bielik V.: Regenerácia v športe, SPORTDIAG, 2014
 14. Mikolášek A.: Saunovaním ke zdraví, ERA Group, 2004
 15. Storck U.: Technika masáže v rehabilitaci, vydavateľstvo Grada, 2010
 16. Blahušová V.: Wellness, fitness, Karolinum 2005
 17. Jánošdeák J.: Športová masáž. Šport, 1983